خاک ورز مرکب چیزل پکر

خاک ورز مرکب چیزل پکر

مشخصات فنی مدل: CHK5 مدل: CHK9
تعداد شاخه 5 7
عرض کار 1.5 m 2 m
عمق کار 35 cm 35 cm
ظرفیت زراعی 1.2 ha/p 2 ha/p
ارتفاع تا زیر شاسی 35 cm 35 cm
سیستم ایمنی پین برشی پین برشی
قدرت مورد نیاز 75 hp 82 hp
وزن کل دستگاه 450 kg 650 kg